onsdag 9 maj 2012

Promenad i staden

Isabella här igen, jag var ute och promenerar i staden och plötsligt ser att många människor samlas vid en liten yta och funderar på vad det kan bli för konsekvenser när så många människor samlas vid en liten yta samtidigt..
Och, framför allt - Varför ökar folkmängden egentligen?

Sjukvården går bättre och vaccinet upptäcks. Detta gör att fler människoliv kan räddas. Innan vaccinet dog många människor i ganska vanliga sjukdomar.
  Det blir även bättre inom jordbruket vilket leder till en större producering av mat. Man tar även in nya grödor som till exempel potatis.
  Det är inte lika mycket krig och det förloras inte lika mycket människor och då ökar folkmängden.
 Man skaffade sig även bättre kunskap inom jordbruket. Alltså, hur man ska bruka jorden för bästa resultat. För att grödorna ska kunna växa behövs sol och näring.
  Konsekvenserna till denna enorma ökning blir tyvärr främst negativa.

Jag hade sådan tur att jag fick arbetet på textilfabriken efter som det är en stor arbetslöshet, det finns helt enkelt fler arbetssökande än det finns arbeten.

Bostadsbyggandet måste även öka, alla måste ju få bo någon stans och jag tror att detta kan bidra till en ekonomisk kris för England eftersom det kostar väldigt mycket pengar att bygga många bostäder på en gång och man blir även trångbodda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar