söndag 29 april 2012

Trött på livet som lantbrukare!

Nu har jag Esther och min syster Isabella börjat tänka på en sak. Vi har bott på gården ända sen vi var små, och nu när det inte behövs lika många som arbetar med jordbruket så kan vi flytta in till staden och börja arbeta där i kanske en textilfabrik istället. För både jag och Isabella har börjat tröttna på livet som lantbrukare. Eftersom det har kommit ett vaccin som gör att färre människor dör så finns det mer arbetskraft. Och vi har kommit på ett annat sätt att odla på, vi gör så att ena året så odlar vi en gröda medans andra året odlar vi en annan gröda. Så att man inte sliter ut jorden och tömmer den på näring. Och då behövs det inte lika många som arbetar på jordbruket. Man får mer variation i jordbruket om man gör så, det blir ett växelbruk som ger oss fler grödor och det ger oss mer spannmål till boskapen på gårdarna. Och det leder till att fler på gården blir mätta och då blir det fler som överlever och dem ger arbetskraft.Eftersom vi har ett sånt system på gårdarna så finns det en möjlighet att vår familj kan flytta in till staden och få ett jobb där istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar